"A.B. INŽENJERING" d.o.o. Šibenik Tvrtka za procjenu i promet nekretnina, gradevinski inženjering i trgovinu DIREKTOR: Ante Bašic, dipl.inž.grad. ADRESA: Nova II br.5. 22 000 Šibenik, Croatia

kontakt


TEL/FAX: ++ 385 (0) 22 338 278 MOB: 098 266 067; 098 337 888

E - MAIL: a.b-inzenjering@si.t-com.hr www: www.abinz.hr

klipa.com